نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیده نورسته(رویا) سقایی

سیده نورسته(رویا) سقایی


نام شهید:  سیده نورسته(رویا) سقایی

تاریخ تولد:  1345/10/10

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  زبان فرانسه

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/11/12

محل شهادت:  تویسرکان(بمباران)