نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سید امیرمعزالدین نبوی همدانی

سید امیرمعزالدین نبوی همدانی


نام شهید:  سید امیرمعزالدین نبوی همدانی

تاریخ تولد:  1346/01/26

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم آزمایشگاهی

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1365/11/08

محل شهادت:  چهارراه شریعتی