نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سید علیرضا موسوی

سید علیرضا موسوی


نام شهید:  سید علیرضا موسوی

تاریخ تولد:  1345/11/13

محل تولد:  تهران

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم تجربی

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/10/22

محل شهادت:  شلمچه