نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سید محسن موسوی

سید محسن موسوی


نام شهید:  سید محسن موسوی

تاریخ تولد:  1336/12/03

محل تولد:  رزن

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  عمران

دانشگاه محل تحصیل:  ابوریحان بیرونی تهران

تاریخ شهادت:  1357/11/29

محل شهادت:  روستای سایان رزن