نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سید محمد مهدی شفائی

سید محمد مهدی شفائی


نام شهید:  سید محمد مهدی شفائی

تاریخ تولد:  1343/04/24

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم انتظامی

دانشگاه محل تحصیل:  دانشکده افسری شهربانی

تاریخ شهادت:  1364/04/19

محل شهادت:  سنندج