نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صمد وجدانی همت

صمد وجدانی همت


نام شهید:  صمد وجدانی همت

تاریخ تولد:  1348/02/01

محل تولد:  سمیران

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1366/08/12

محل شهادت:  گامو