نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عباس وحیدیان

عباس وحیدیان


نام شهید:  عباس وحیدیان

تاریخ تولد:  1347/07/02

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/01/16

محل شهادت:  فاو