نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عبدالرضا راهدار

عبدالرضا راهدار


نام شهید:  عبدالرضا راهدار

تاریخ تولد:  1343/06/01

محل تولد:  بروجرد

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  -

دانشگاه محل تحصیل:  سال اول اصفهان - سال دوم همدان

تاریخ شهادت:  1364/11/24

محل شهادت:  فاو