نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علیرضا خزایی

علیرضا خزایی


نام شهید:  علیرضا خزایی

تاریخ تولد:  1339/08/04

محل تولد:  اسدآباد

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  زبان انگلیسی

دانشگاه محل تحصیل:  شیراز

تاریخ شهادت:  1360/06/11

محل شهادت:  سرپل ذهاب