نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علی ادیانی کبیر

علی ادیانی کبیر


نام شهید:  علی ادیانی کبیر

تاریخ تولد:  1345/07/10

محل تولد:  قابش

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم انسانی

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/10/29

محل شهادت:  شلمچه