نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علی اکبر بادپا همدانی

علی اکبر بادپا همدانی


نام شهید:  علی اکبر بادپا همدانی

تاریخ تولد:  1331/06/29

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  حسابداری

دانشگاه محل تحصیل:  علامه طباطبایی

تاریخ شهادت:  1359/10/08

محل شهادت:  سوسنگرد