نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علی حسین آبادی

علی حسین آبادی


نام شهید:  علی حسین آبادی

تاریخ تولد:  1338/06/10

محل تولد:  کنگاور

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  معارف اسلامی

دانشگاه محل تحصیل:  امام حسین (ع)

تاریخ شهادت:  1380/05/24

محل شهادت:  عوارض بمباران حلبچه