نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علی لطفی

علی لطفی


نام شهید:  علی لطفی

تاریخ تولد:  1340/03/01

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  امورتربیتی ومشاوره

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1346/01/26

محل شهادت:  حرمله