نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علی یزدان طالبی

علی یزدان طالبی


نام شهید:  علی یزدان طالبی

تاریخ تولد:  1344/01/17

محل تولد:  بهار

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  اقتصاد کشاورزی

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/02/28

محل شهادت:  خسروآباد