نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرامرز فخری

فرامرز فخری


نام شهید:  فرامرز فخری

تاریخ تولد:  1346/03/15

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  تجربی

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/06/20

محل شهادت:  جزیره مجنون