نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمدباقر جابری انصاری

محمدباقر جابری انصاری


نام شهید:  محمدباقر جابری انصاری

تاریخ تولد:  1336/12/16

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  اقتصاد

دانشگاه محل تحصیل:  شهید بهشتی

تاریخ شهادت:  1361/12/11

محل شهادت:  چم امام حسن ایلام