نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمدطاهر میرزایی

محمدطاهر میرزایی


نام شهید:  محمدطاهر میرزایی

تاریخ تولد:  1348/03/20

محل تولد:  اسدآباد

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/02/27

محل شهادت:  مهران