نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهران حاجیلویی

مهران حاجیلویی


نام شهید:  مهران حاجیلویی

تاریخ تولد:  1345/05/08

محل تولد:  تهران

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  اقتصاد کشاورزی

دانشگاه محل تحصیل:  زنجان

تاریخ شهادت:  1367/05/05

محل شهادت:  چهارزبر