نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نباتعلی فتاحی

نباتعلی فتاحی


نام شهید:  نباتعلی فتاحی

تاریخ تولد:  1338/05/03

محل تولد:  اسدآباد

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  برق

دانشگاه محل تحصیل:  رازی کرمانشاه

تاریخ شهادت:  1360/07/10

محل شهادت:  (کردستان(کومله