نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هاشم سبزعلیجانی

هاشم سبزعلیجانی


نام شهید:  هاشم سبزعلیخانی

تاریخ تولد:  1344/04/02

محل تولد:  ملایر

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  تاریخ

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/11/21

محل شهادت:  بمباران هوایی ملایر - روبروی بازار