نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کامران علی بخشی

کامران علی بخشی


نام شهید:  کامران علی بخشی

تاریخ تولد:  1345/06/30

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  مخابرات

دانشگاه محل تحصیل:  علم و صنعت

تاریخ شهادت:  1367/02/21

محل شهادت:  شاخ شمیران