نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کریم محمودی

کریم محمودی


نام شهید:  کریم محمودی

تاریخ تولد:  1348/09/12

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1366/07/26

محل شهادت:  ماووت