نمایشگر یک مطلب

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اعضای ستاد اجرایی کنگره شهدای دانشجوی استان همدان

1

آقای دکتر منصور غلامی

رئیس دانشگاه بوعلی سینا و ستاد کنگره شهدای دانشجو

2

آقای دکتر محمود تعجبی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و قائم مقام رئیس ستاد کنگره

3

آقای طیب فریادرس

مسؤول ناحیه بسیج دانشجویی استان

4

آقای دکتر اکبر عروتی موفق

معاون فرهنگی و اجنماعی دانشگاه بوعلی سینا

5

آقای محمود محمدی فیض

مسئول دبیرخانه مرکزی کنگره و رابط با دانشگاه ها و ادارات استان

6

آقای دکتر ابراهیم جلیلی

نماینده دانشگاه علوم پزشکی

7

آقای دکتر علی شانقی

نماینده دانشگاه ملایر

8

خانم دکتر آمنه امانی

نماینده دانشگاه دخترانه نهاوند

9

آقای حسین مرادی

نماینده دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

10

آقای جلیل تقوی طلب

نماینده دانشگاه صنعتی

11

آقای دکتر خاکسار

نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

12

آقای صادق ذوقی احسان

نماینده دانشگاه پیام نور استان

13

آقای جمشید قاسمی

نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای شهید مفتح

14

آقای جواد تهذیبی

نماینده جهاد دانشگاهی استان

15

آقای شعبان یوسفی بهروز

نماینده دانشگاه فرهنگیان استان

16

آقای وحید پرخو

نماینده بنیاد شهید استان