نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابوالحسن میرزایی

ابوالحسن میرزایی


نام شهید:  ابوالحسن میرزایی

تاریخ تولد:  1341/11/01

محل تولد:  شهرستان نهاوند - روستای قلعه قباد

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  مهندسی مکانیک

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی امیرکبیر

تاریخ شهادت:  1365/10/20

محل شهادت:  شلمچه