نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهبود نورعلی

بهبود نورعلی


نام شهید:  بهبود نورعلی

تاریخ تولد:  1345/06/09

محل تولد:  سرابی

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  علوم قرآنی

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/02/25

محل شهادت:  مجنون