نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهروز قنبری

بهروز قنبری


نام شهید:  بهروز قنبری

تاریخ تولد:  1347/10/11

محل تولد:  زاغه

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  امورتربیتی ومشاوره

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/10/04

محل شهادت:  اروندرود