نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جعفر آرتیمانی

جعفر آرتیمانی


نام شهید:  جعفر آرتیمانی

تاریخ تولد:  1344/01/02

محل تولد:  همدان

تحصیلات:  کارشناسی

رشته تحصیلی:  ادبیات فارسی

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1366/02/04

محل شهادت:  گامو