نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسن مالمیر

حسن مالمیر


نام شهید:  حسن مالمیر

تاریخ تولد:  1344/11/29

محل تولد:  تویسرکان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  آمار

دانشگاه محل تحصیل:  صنعتی اصفهان

تاریخ شهادت:  1366/10/27

محل شهادت:  ماووت