نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسین شکرائیان

حسین شکرائیان


نام شهید:  حسین شکرائیان

تاریخ تولد:  1337/01/03

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  مهندسی نفت

دانشگاه محل تحصیل:  علم و صنعت

تاریخ شهادت:  1361/08/05

محل شهادت:  قصر شیرین