نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روح ا...سیف

روح ا...سیف


نام شهید:  روح ا...سیف

تاریخ تولد:  1345/04/03

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1365/10/21

محل شهادت:  خرمشهر