نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سعید دوروزی

سعید دوروزی


نام شهید:  سعید دوروزی

تاریخ تولد:  1343/01/10

محل تولد:  همدان

تحصیلات:   کارشناسی

رشته تحصیلی:  گرافیک

دانشگاه محل تحصیل:  تهران

تاریخ شهادت:  1363/04/27

محل شهادت:  خرمشهر