نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عبدالرضا اطهری صحت

عبدالرضا اطهری صحت


نام شهید:  عبدالرضا اطهری صحت

تاریخ تولد:  1351/03/01

محل تولد:  قادرخلج

تحصیلات:  کاردانی

رشته تحصیلی:  تربیت معلم

دانشگاه محل تحصیل:  تربیت معلم

تاریخ شهادت:  1366/09/09

محل شهادت:  بانه