نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فردین(حسین) گروسی

فردین(حسین) گروسی


نام شهید:  فردین(حسین) گروسی

تاریخ تولد:  1345/04/29

محل تولد:  نهاوند

تحصیلات:   کاردانی

رشته تحصیلی:  -

دانشگاه محل تحصیل:  -

تاریخ شهادت:  1365/06/21

محل شهادت:  جزیره مجنون